Công tơ điện 1 pha EMIC CV140, CV130, CV111. Đồng hồ điện 1 pha 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A, 40(120)A. Công tơ điện 1 pha gián tiếp EMIC. Đồng hồ điện 1 pha chính hãng Gelex EMIC.

Sản phẩm đã xem