Cách đọc và hiểu ý nghĩa các thông số trên công tơ điện 1 pha.

Thông số Ý nghĩa Chi tiết
Điện áp Đây là điện áp định mức của công tơ, đây là giá trị mặc định. sử dụng điện áp xoay chiều 220V
Dòng điện

Dòng điện định mức và quá tải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác khi đo đếm giá trị điện năng kWh. Giá trị định mức là giá trị nhỏ, giá trị quá tải nằm trong ngoặc kép.

5(20)A,10(40)A,20(80)A,40(120)A.
Tần số Tần số định mức bắt buộc phải tuân thủ. 50Hz
Vòng/kWh Số vòng quay của đĩa nhôm để đạt được 1kWh. 5(20)A - 900 vòng, 10(40)A - 450 vòng, 20(80)A - 250 vòng, 40(120)A - 100 vòng
Cấp 2 Cấp chính xác trên công tơ. 2 - sai số 2%
Số S/N Số máy chế tạo thường theo quy định nhà sản xuất