Cách kiểm tra công tơ điện 1 pha còn sử dụng được và có chạy chính xác nữa hay không